Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Studia podyplomowe
| Elżbieta Gołaszewska

Informacji o rekrutacji na studia pydplomowe udziela Biuro Studiów Podyplomowych.
 

Biuro Studiów Podyplomowych

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

ul. Towarowa 55, 61 -89675 Poznań           

p. 3.4 CEUE (Budynek CEUE)

tel. kontaktowy 61 8543063

e-mail: bsp@ue.poznan.pl

Szczegółowe dane kotaktowe do Biura Studiów Podyplomowych znajdziesz tutaj.

O przyjęciu na studia podyplomowe (z wyłączeniem studiów MBA) decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów spełniających wymagania, do wyczerpania limitu miejsc na danym kierunku studiów podyplomowych.