Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 Klauzula informacyjna


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu (61-875), przy al. Niepodległości 10, NIP 777-00-05-497, REGON 00000-1525 (dalej: Uczelnia), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@ue.poznan.pl; osobiście (pokój 1715 Collegium Altum) lub listownie na wskazany powyżej adres. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • rejestracji konta w systemie USOS i weryfikacji Państwa tożsamości związanej z bezpiecznym logowaniem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania rekrutacyjnego na wybrany kierunek studiów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • zapewnienia Pani/Panu dostępu do informacji o działalności Uczelni, w tym oferty dydaktycznej na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (art. ust. 1 lit. a RODO).

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, wycofania udzielonej zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przedstawiono w Polityce Prywatności.