Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Witamy na stronach systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

 

OFERTA EDUKACYJNA - oferta edukacyjna w roku akademickim 2021/2022

 

TWORZENIE KONTA:

W prawym górnym rogu dostępna jest opcja .
Po jej wybraniu, w pierwszej kolejności wyświetlana jest , której zakceptowanie umożliwi założenie konta w systemie IRK.

UWAGA!!
L
ink aktywujący konto, będzie wysłany na podany przez kandydata adres e-mail.
Z jednego adresu e-mail może zarejestrować się na studia tylko jedna osoba.

Po utworzeniu konta należy się zalogować do systemu IRK, a następnie wybrać zakładkę .

 

FORMULARZE OSOBOWE:

Aby móc zarejestrować się na studia konieczne jest uzupełnienie wszystkich wymaganych pól (oznaczonych) w formularzach Podstawowe dane osoboweAdres i dane kontaktowe, Wykształcenie i Dodatkowe dane osobowe.

Zdjęcie zamieszczane w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do wydania, w wypadku przyjęcia na studia, elektronicznej legitymacji etudenckiej - ELS, oraz umożliwia wydruk Ankiety osobowej wraz z fotografią.

W formularzu Wykształcenie w punkcie:
* Wykształcenie średnie należy wypełnić dane dotyczące ukończonej szkoły średniej: rodzaj szkoły, nazwę szkoły oraz miejscowość ukończonej szkoły;
* Wykształcenie wyższe osoby będące absolwentami lub studentami UEP wpisują swój nr indeksu. Wszystkie inne osoby pomijają ten krok. Następnie poprzez opcję należy dodać informację o dokumencie kwalifikującym na dany kierunek studiów zgodnie z
obowiązującymi zasadami rekrutacji.  Po wpisaniu niezbędnych danych dotyczących dyplomu i zapisaniu formularza (przycisk ) należy kliknąć na i uzupełnić informacje związane z kryterium kwalifikacji (aby wejść do pola Wartość należy zaznaczyć najpierw pole Czy zdawany, a następnie Znam wynik.)

 

WYBÓR OFERTY:

Rejestracja na wybrany kierunek studiów możliwa jest z menu  lub    na górze strony. 

W opisie każdego kierunku dostępny jest klawisz , po kliknięciu którego należy postępować zgodnie z instrukcjami,  czyli wybrać lub potwierdzić dokument uprawniający do podjęcia studiów.
W wyniku tego procesu, powinien pojawić się ponownie opis kierunku z informacją .


Jeżeli kandydat zamierz zapisać się również, w innej z dostępnych rekrutacji, należy dokonac tego poprzez wybór opcji zmień rekrutację () wyświetlonej na górze strony.

Wybór innego kierunku studiów w ramach wybranej rekrutacji (studia stacjonarne / studia niestacjonarne) nie wymaga wykonania powyższej czynności. Zapis na dodatkowy kierunek studiów możliwy jest przez zakładkę .

 

OPŁATA REKRUTACYJNA:

Informacja o numerze konta i wysokości naliczonej opłaty rekrutacyjnej dostępna jest w opcji Moje konto zakładka Płatności.

PRZEGLĄDANIE ZGŁOSZENIA:

Kolejne etapy postępowania rekrutacyjnego, czyli sprawdzenie swojej pozycji na liście rankingowej, sprawdzenie stanu kwalifikacji, komentarzy oraz komunikatów widoczne jest w opcji Zgloszenia rekrutacyjne w menu Moje konto.
Należy zwrócić uwagę na punkt Dokumenty i dalsze kroki, gdzie widoczna jest informacja o wymaganych dokumentach oraz możliwość wydrukowania wypełnionej
Ankiety osobowej.

 

AKTUALNOŚCI - najważniejsze informacje