Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Witamy na stronach systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

  

TWORZENIE KONTA:

W prawym górnym rogu dostępna jest opcja .
Po jej wybraniu, w pierwszej kolejności wyświetlana jest , której zakceptowanie umożliwi założenie konta w systemie IRK.

UWAGA!!
L
ink aktywujący konto, będzie wysłany na podany przez kandydata adres e-mail.
Z jednego adresu e-mail może zarejestrować się na studia tylko jedna osoba.

Po utworzeniu konta należy się zalogować do systemu IRK, a następnie wybrać zakładkę .

 

FORMULARZE OSOBOWE:

Aby móc zarejestrować się na studia konieczne jest uzupełnienie wszystkich wymaganych pól (oznaczonych) w formularzach Podstawowe dane osoboweAdres i dane kontaktowe, Wykształcenie i Dodatkowe dane osobowe.

Zdjęcie zamieszczane w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do wydania, w wypadku przyjęcia na studia, elektronicznej legitymacji etudenckiej - ELS, oraz umożliwia wydruk Ankiety osobowej wraz z fotografią.

W formularzu Wykształcenie w punkcie:
* Wykształcenie średnie należy wypełnić dane dotyczące ukończonej szkoły średniej: rodzaj szkoły, nazwę szkoły oraz miejscowość ukończonej szkoły;
* Wykształcenie wyższe osoby będące absolwentami lub studentami UEP wpisują swój nr indeksu. Wszystkie inne osoby pomijają ten krok.

Następnie poprzez opcję należy dodać informację o dokumencie kwalifikującym na dany kierunek studiów zgodnie z obowiązującymi zasadami rekrutacji.  Po wpisaniu niezbędnych danych dotyczących dyplomu i zapisaniu formularza (przycisk ) należy kliknąć na i uzupełnić informacje związane z kryterium kwalifikacji (aby wejść do pola Wartość należy zaznaczyć najpierw pole Czy zdawany, a następnie Znam wynik.)

 

WYBÓR OFERTY:

Rejestracja na wybrany kierunek studiów możliwa jest z menu  lub    na górze strony. 

W opisie każdego kierunku dostępny jest klawisz , po kliknięciu którego należy postępować zgodnie z instrukcjami,  czyli wybrać lub potwierdzić dokument uprawniający do podjęcia studiów.
W wyniku tego procesu, powinien pojawić się ponownie opis kierunku z informacją .


Jeżeli kandydat zamierz zapisać się również, w innej z dostępnych rekrutacji, należy dokonac tego poprzez wybór opcji zmień rekrutację () wyświetlonej na górze strony.

Wybór innego kierunku studiów w ramach wybranej rekrutacji (studia stacjonarne / studia niestacjonarne) nie wymaga wykonania powyższej czynności. Zapis na dodatkowy kierunek studiów możliwy jest przez zakładkę .

 

Uwaga!

Kandydaci, którzy rejestrują się na więcej niż jeden kierunek studiów (w ramach danej rekrutacji) proszeni są o określenie priorytetów – tj. uszeregowanie wybranych kierunków studiów w kolejności, poczynając od kierunku, na który kandydat chciałby być przyjęty w pierwszej kolejności.

Kierunki, na które zarejestrował się kandydat należy uszeregować odrębnie, w ramach rejestracji na:

- studia stacjonarne pierwszego stopnia,

- studia niestacjonarne pierwszego stopnia,

- studia stacjonarne drugiego stopnia,

- studia niestacjonarne drugiego stopnia.

Jeśli kandydat nie ustawi priorytetów to zostaną one ustawione w systemie automatycznie, według kolejności zakładania zgłoszeń, czyli kierunek, na który kandydat zarejestrował się w pierwszej kolejności ustawi się jako priorytet z numerem 1.

Ustawienie priorytetów służy Kierunkowym Komisjom Rekrutacyjnym do szacowania zainteresowania danym kierunkiem studiów oraz pozwala na sprawniejsze kwalifikowanie kandydatów do etapu składania dokumentów rekrutacyjnych. Wskazanie priorytetów nie wpływa na ostateczne przyjęcie na studia, które jest zależne od złożenia niezbędnej dokumentacji rekrutacyjnej, na wybrany kierunek studiów, na którym kandydat został zakwalifikowany do etapu składania dokumentów.

 

OPŁATA REKRUTACYJNA:

Informacja o numerze konta i wysokości naliczonej opłaty rekrutacyjnej dostępna jest w opcji Moje konto zakładka Płatności.

PRZEGLĄDANIE ZGŁOSZENIA:

Kolejne etapy postępowania rekrutacyjnego, czyli sprawdzenie swojej pozycji na liście rankingowej, sprawdzenie stanu kwalifikacji, komentarzy oraz komunikatów widoczne jest w opcji Zgloszenia rekrutacyjne w menu Moje konto.
Należy zwrócić uwagę na punkt Dokumenty i dalsze kroki, gdzie widoczna jest informacja o wymaganych dokumentach oraz możliwość wydrukowania wypełnionej
Ankiety osobowej.

 

AKTUALNOŚCI - najważniejsze informacje

OFERTA EDUKACYJNA - oferta edukacyjna w roku akademickim 2024/2025