Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Instrukcja rejestracji na studia
| Elżbieta Gołaszewska

Uwaga Kandydaci,

zgodnie z Zarządzeniem nr 64/2023 Rektora UEP od dnia 15 grudnia 2023 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, pisma sporządzane w toku postępowania w sprawie przyjęcia na studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym decyzje administracyjne, doręczane są kandydatom wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego IRK USOS.

Zgodnie z powyższym wszystkie zawiadomienia oraz decyzje o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia będą udostępniane do pobrania wyłącznie w formie elektronicznej na koncie kandydata w systemie IRK.

Na stronie startowej rekrutacji dostępna jest instrukcja rejestracji na studia - strona startowa.