Szkoła Doktorska

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Szkoła Doktorska

Szczegóły
Kod S3-SD
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dziedzina/dyscyplina naukowa Szkoła Doktorska
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 20
Czas trwania 8 semestrów
Wymagany dokument
  • wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (10.06.2024 00:00 – 26.07.2024 23:59)

ZASADY KWALIFIKACJI:

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej prowadzonej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbywa się w drodze konkursu. Postępowanie konkursowe przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez rektora.

O przyjęciu do Szkoły Doktorskiej albo odmowie przyjęcia rozstrzyga rektor.

Od kandydatów do Szkoły Doktorskiej  wymagane jest elektroniczne zgłoszenie.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej są zobowiązani złożyć dokumenty wymienione w Uchwale nr 17 z dnia 15.12.2023 roku w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.

Rekrutacja obejmuje analizę przedłożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatem.

Rozmowa  zostanie przeprowadzona 2 -3 września 2024 roku.

O terminie i miejscu rozmowy  zainteresowani zostaną poinformowani pisemnie.

UWAGA!!!

W zakładce Formularze osobowe - wykształcenie przy wyborze dyplomu poświadczającego wykształcenie proszę o wybór pozycji dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo równorzędnego.

Ankieta osobowa oraz wniosek kierowany do Dyrektora Szkoły Doktorskiej jest do pobrania w zgłoszeniu rekrutacyjnym (Dokumenty i dalsze kroki)


Dokumenty należy złożyć do dnia 26.07.2024 r. na adres:

Szkoła Doktorska

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodległości 10
61 -875 Poznań           

lub  osobiście w p.149 A (Budynek A)

tel. kontaktowy 61 8569223, 61 8569259

 

TERMINY ELEKTORNICZNYCH ZGŁOSZEŃ:

 
a)   od 10 czerwca do 26 lipca 2024 roku – składanie przez kandydatów dokumentów rekrutacyjnych w formie papierowej oraz rejestracja w systemie elektronicznym;
 
b)   od 2 września 2024  roku  – rozmowy z kandydatami;
 
c)   do 16 września 2024 roku – ogłoszenie wyników rekrutacji.

 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE:

Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2024/2025 określone są w uchwale nr 17 z dnia 15.12.2023 roku w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej. 

 

INFORMACJA O PROGRAMIE STUDIÓW:

Elektroniczny sylabus