• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone w języku polskim

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kierunek prawno-ekonomiczny

Szczegóły
Kod S2-P-E
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Kierunek studiów Kierunek prawno-ekonomiczny
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
Profil studiów profil ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 120
Czas trwania 4 semestry
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

KIERUNEK:

Informacje podstawowe:

  • studia w zakresie: ekonomii
  • nazwa kierunku: kierunek prawno-ekonomiczny
  • studia: stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
  • dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse

Szczegółowe informacje o kierunku i programie studiów.

 

ZASADY KWALIFIKACJI:

O przyjęcie na ten kierunek studiów, prowadzony wspólnie przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku prawno-ekonomicznym lub studia pierwszego lub drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na kierunkach z dziedziny nauk społecznych.

Rekrutacja na studia drugiego stopnia prowadzone wspólnie przez UEP i UAM na kierunku prawno-ekonomicznym jest prowadzona wyłącznie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.